AQUI FIQUEU EL VOSTRE NOM

vostre nom grup: A
L'adreça de la meva pàgina web en galeon.com és:

http://galeon.com/wassim6860/index.htmlExercici números

Exercici alfanumèric

Exercici alfanumèric

ex 4